jobdoelen op korte termijn VS jobdoelen op lange termijn

De bedoeling van deze workshop is dat je voor jezelf kan “afkloppen” en bepalen welke jobdoelen realistisch zijn op korte termijn (tijdspanne van max. 1 jaar) en op (middel-) lange termijn.

In deze les geven kort uitleg hoe we een onderscheid maken tussen de 2.

een jobdoel op korte termijn definiƫren we als:

  • een jobdoel waarvoor geen bijkomende opleiding vereist is
  • je kan op basis van je huidige ervaring/competenties/kwaliteiten/talenten er meteen op solliciteren
  • de kans is zeer hoog dat je het geschikte profiel bent voor de job

een jobdoel op (middel-) lange termijn definiƫren we als:

  • een jobdoel waarvoor je bijkomende opleiding zal moeten volgen om je competenties te versterken
  • je een aantal competenties/ervaring mist om er meteen op te kunnen solliciteren
  • mogelijk heb je wel de juiste talenten/kwaliteiten maar niet het juiste diploma/certificaat om ze te kunnen uitoefenen
  • mogelijk is er nood aan bijkomende ervaring (via werk en/of werkplekleren)
  • de kans is klein (-er) dat je aangeworven wordt op basis van je huidige profiel

In de volgende lessen gaan we verder met je persoonlijke arbeidsmarktanalyse.

In die oefening zal je worden gevraagd om alle jobopties te noteren die je nog wil afkloppen.

Hou rekening met jobdoelen op korte en (middel-) lange termijn wanneer je je analyse maakt.