levenslijn oefening – Boostcamp


opdracht 1: levenslijn

Maak deze grafiek als voorbereiding op de oefeningen van vandaag.

Doel van deze opdracht is het in kaart brengen van de momenten waarop je je op je best voelde en de momenten waarop je je minder goed voelde.

Een gezond zelfbeeld is essentieel om je goed te voelen en bij gevolg ook beter om te kunnen met minder positieve ervaringen zoals een afwijzing op een sollicitatie.

Daarom starten we met het bepalen van de momenten waarop je je op je best voelde en op je slechtst.

Stap 1: Verzamel bepalende momenten in je leven.

 • Zijn er momenten in je leven waar je heel veel energie van kreeg? waarbij je het gevoel had dat je alles aankon? Dat mensen je goed begrepen, alles leek te lukken? Noteer even voor jezelf op welke momenten je dit gevoel had, hoe oud je was en wat de impact daarvan was op jou. Noteer bij elk van dit soort ervaringen een: (++)
 • Zijn er momenten die je heel veel energie hebben gekost? waarbij je je niet zo goed voelde? Het gevoel had dat je faalde, dat niemand je moest…? Noteer ook hier even voor jezelf, hoe oud je was en welke impact dit had op jou. Noteer bij dit soort van ervaring ook nog: (–)
 • We zoeken momenten die belangrijk zijn voor wie je vandaag bent. Dit kunnen hobby’s zijn of reizen, vorige jobs, studies…

Voorbeeld:

Hierbij alvast een aantal vragen die je kunnen helpen om te bepalen welke momenten je wil meenemen in je levenslijn:

 • welke levenservaringen hebben bijgedragen tot wie ik ben?
 • Uit welke gebeurtenis heb ik iets geleerd?
 • Waar hou ik me mee bezig in mijn vrije tijd? wat vind ik leuk om te doen? wat vind ik niet leuk om te doen?
 • Welke jobs heb ik graag gedaan?
 • Welke opleidingen heb ik gevolgd? wat vond ik leuk? wat vond ik niet leuk?
 • Waar ben ik trots op?

Stap 2: plaats je bepalende momenten op een energiegrafiek

Op de x-as zet je je leeftijd. Op de y-as zet je je ‘welbevinden’. Je ziet hieronder een voorbeeld hoe een energiegrafiek er kan uitzien.

This image has an empty alt attribute; its file name is Energiegrafiek-1024x530.jpg

Draai nu de film van je leven eens af… wat waren je hoogtepunten en wat waren je dieptepunten? Plaats ze op de grafiek.

Stap 3: wat zijn je topmomenten en wat zijn je dalmomenten?

Nu je de energiegrafiek hebt opgemaakt, denken we verder na over de momenten die je zo net in kaart hebt gebracht.

Als je kijkt naar je topmomenten, dit waren de momenten waarop je je op je best voelde, je kreeg herkenning, je voelde je zelfzeker, je voelde je “on top of the world”. Visualiseer die momenten even, hoe was jij? Wat deed je? hoe voelde dit voor jou? Welke gedachten, gevoelens, gebeurtenissen maakten deel uit van dat moment?

This image has an empty alt attribute; its file name is image-50.png

Als je kijkt naar de hoogtepunten in je leven, wat gaf jou dan energie?

 • Wat deed je in die momenten?
 • Welke elementen zorgden voor je goede gevoel?
 • Welke impact had je omgeving op je gevoel?
 • Welke kwaliteiten, eigenschappen, hebben je ingezet in deze momenten? (zowel voor het bereiken van je pieken als het omgaan met en/of uit je dalmomenten te geraken?)

Noteer dit op een papier.

Een gebeurtenis/taak geeft jou energie als:
– je zin hebt in de taak en er plezier aan beleeft
– je er helemaal in opgaat, gefocust bent, en de tijd vergeet
– je je energiek, blij, tevreden en voldaan voelt na het volbrengen van de taak

Als je de taken je energie geven dan wil dit vaak zeggen dat deze je taken je voldoende de kans geven om je sterktes te gaan inzetten

Als je kijkt naar je leven, wat koste jou dan energie? Noteer ook dit.

 • Wat deed je in die momenten?
 • Welke elementen zorgden voor je minder goede gevoel?
 • Welke impact had je omgeving op je gevoel, je collega’s, je taakinhoud…?

Een gebeurtenis/taak kost jou energie als:
– je er geen zin in hebt en er geen plezier aan beleeft
– je snel afgeleid bent en de tijd voorbij kruipt
– je je na afloop vermoeid voelt of opgelucht bent dat je van de taak af bent

Als je de gebeurtenissen/taken je energie kosten dan wil dit vaak zeggen dat je voor deze taken of te weinig kans krijgt om je sterktes in te zetten, of dat in deze taken vaak je eigen valkuilen of zwaktes aan bod komen.

De informatie uit deze oefening zal je helpen om te bepalen:

 • waar je goed in bent, energie van krijgt, hoe je leven eruit ziet als je op je best bent
 • wat je energie kost en dus best niet teveel in je dagdagelijkse leven aan bod laat komen
 • wat je nu eigenlijk wil
 • je blinde vlekken, datgene waar je nog wat in te groeien hebt

Met de voorbereiding van deze oefening gaan we vandaag zoeken welke tools je kunnen helpen om de onzekerheden en zaken die je nog niet weet in kaart te brengen, in dialoog te gaan met elkaar en hopelijk een aantal extra inzichten te zoeken.

Heb je in de tussentijd vragen? Contacteer gerust je trainer (en/of coach) via mail, teams of zoom.