Introductie: checklist must have + nice to haves – Boostcamp

In de vorige lessen hebben we gekeken naar jouw persoonlijke toolbox.

In deze les gaan we onderzoeken hoe we deze opgedane kennis kunnen matchen met een job die jou interesseert.

Alvorens we aan de slag gaan met het uitzoeken van wat je wil op vlak van werk wil ik jullie eerst laten kennis maken met de overkoepelde methode die we zullen gebruiken voor dit thema uit te diepen. We blijven werken met de mindmap daarnaast gebruiken we een checklist must haves and nice to haves om je wensen in kaart te brengen.

In de vorige workshop heb je gekeken naar jouw persoonlijke toolbox. In deze workshop gaan we onderzoeken hoe we deze opgedane kennis kunnen matchen met een job die jou interesseert.

Alvorens we aan de slag gaan met het uitzoeken van wat je wil op vlak van werk wil ik jullie eerst laten kennis maken met de overkoepelde methode die we zullen gebruiken in deze workshop. Als overkoepelde methode blijven we de: mindmap gebruiken die we in dag 1 hebben gestart.

Zie hierbij alvast een eerste preview van de checklist:

This image has an empty alt attribute; its file name is professionele-checklist-2.png

Kort woordje uitleg daarbij:

Veel mensen maken geen of weinig onderscheid tussen hun must haves en hun nice to haves waardoor ze zich of te veel eisend opstellen ten opzichte van de arbeidsmarkt en daardoor mooie kansen missen of net te weinig veeleisend zijn en daardoor de keuzes over hun werk vooral laten bepalen door de markt of door wat anderen hen aanbieden.

Met deze oefening is het de bedoeling dat je het evenwicht tussen die 2 helder gaat krijgen.

Wanneer we spreken over je must haves dan bedoelen we je non-negotiables m.a.w. dit zijn de absolute minimum voorwaarden waaraan je volgende job moet voldoen anders gaat het voor jou niet mogelijk zijn om te functioneren. Als je non-negotiables niet aanwezig zijn in je volgende job dan gaan je batterijen heel snel leeglopen en is het heel moeilijk voor jou om je op een duurzame manier te kunnen inzetten voor die job.

Wanneer we spreken over je nice to haves dan bedoelen we de zaken die je leuk zou vinden om te hebben in je volgende job maar als ze er niet zijn dan kan je wel nog normaal functioneren. In deze lijst bevinden zich de zaken waarmee je kan gaan onderhandelen met je toekomstige werkgever.

This image has an empty alt attribute; its file name is puzzel-1024x683.jpg