motivatiebrief: de SWOT analyse

Weet je nog dat je in de vorige workshops een mindmap moest maken volgens een bepaald sjabloon?

De hoofdtakken in je mindmap waren: je persoonlijke toolbox ( = sterktes), je zwaktes, je mogelijkheden (= opportuniteiten) en je bedreigingen

Deze hoofdtakken komen overeen met de onderdelen van een SWOT analyse (S= strenghts, W = weaknesses, O = opportunities, T = threaths)

Je kan de informatie uit deze SWOT analyse gebruiken om de inhoud van je motivatiebrief vorm te geven. Vooral in je sterktes en opportuniteiten kan je goede argumenten gaan zoeken om je motivatie toe te lichten.

Verdiepende vragen:

Strenghts

  • welke kennis heb ik?
  • welke competentie?
  • welke goede kwaliteiten bezit ik?
  • welke rollen heb ik allemaal vervuld? (denk hierbij aan relevante voorbeelden niet enkel op professioneel vlak maar ook hobbies, vrijwilligerswerk…)
  • Wat zijn mijn troeven….

Opportunities

  • wat kan ik betekenen voor een bedrijf?
  • wat is het voordeel van mijn oriĆ«ntatie?
  • wat is mijn meerwaarde?
  • wat is voor mij de visie van de sector? het beroep? …

opdracht: hoe ziet jouw SWOT analyse eruit (je hoeft niet opnieuw te beginnen, neem je mindmap er nog eens bij en herhaal voor jezelf de inzichten daaruit. Wat kan je mee nemen in je motivatiebrief? belangrijk voor de volgende les)