checklist motivatiebrief

checklist motivatiebrief

 • Gebruik ik een persoonlijke aanspreking (indien de contactpersoon vermeld wordt in de vacature, naam van de persoon, indien de naam niet vermeld is een functietitel)
 • Schrijf ik waarom ik geïnteresseerd ben in de job en in het bedrijf? Doe ik dit op een gedetailleerde en persoonlijke manier?
 • Leg ik uit waarom ik een geschikte kandidaat ben voor de job? Focus ik hierbij op de vereisten die gevraagd worden in de vacature?
 • Staat er in mijn brief enkel informatie over mezelf die relevant is voor de job waarnaar ik solliciteer?
 • Staan er geen negatieve zaken en eisen in mijn brief?
 • Sluit ik op een overtuigende en krachtige manier af?
 • Is mijn brief niet langer dan 1 pagina?
 • Gebruik ik enkel korte, actieve zinnen?
 • Gebruik ik geen jargon of afkortingen?
 • Bevat mijn brief geen taalfouten?
 • Staan er hoofdletters en leestekens op de plaatsen waar dit nodig is?
 • Is mijn brief in een duidelijk lettertype getypt, zoals Times New Roman, Arial, Verdana, Candara…?
 • Is de inhoud van mijn brief mooi verdeeld over de hele bladzijde? Gebruik ik voldoende witruimte tussen de alinea’s?

opdracht 4:

Welke 2 nieuwe inzichten heb je verworven rond het schrijven van een motivatiebrief? Noteer ze in je trainingsbundel.