Tims Playground Area 2.5

Als je gegevens wil opvragen voor groepen dan selecteer je een Training Room of een Opleiding uit de bijhorende dropdown. Hiermee kan je gegevens van meerdere cursisten tegelijk bekijken / opvragen.

Je kan bijvoorbeeld als Training Room ‘tim’ opgeven (en Toon Training Room aanklikken).

Ik heb deze Training Room ter illustratie gedefinieerd met twee gebruikers (john@doe.com en Hilde Vandenberk). De gegevens van al deze gebruikers worden nu samen weergegeven voor alle quizzes waar ze aan deelnamen.

Bemerking

Bemerk dat John@doe.com een andere tekstkleur heeft voor zijn gebruikersnaam.

Zoals eerder aangehaald is dit om aan te geven dat de gegevens van deze gebruiker verzameld zijn via een Workshop. De gebruiker was met andere woorden NIET INGELOGD en gaf aan dat dit zijn email adres is (maar dit kan in theorie ook iemand anders geweest zijn).

Wanneer de gebruikersnaam geen oranje tekstkleur krijgt weten we dat de gebruiker was ingelogd en zijn we 100% zeker over de identiteit.

OPLEIDINGEN

Voor langdurige opleidingen is dit vrij makkelijk.

Eens accounts aangemaakt zijn en aan een Backend Group worden toegevoegd (waar je ook aangeeft welke vakken toegankelijk zijn voor de leden van de groep) worden deze ook automatisch aan de Opleiding gekoppeld wanneer we de Opleiding in de dropdown selecteren.

TRAINING ROOMS

Voor Training Rooms is er een extra stap. Hierbij zijn er geen accounts en moeten we dus eerst aangeven ‘wie’ er juist tot een Training Room behoort.

Hiervoor navigeer je eerst naar het Training Rooms-tabblad (= het school-icoontje).

of je gebruikt de URL https://www.learningfever.be/classrooms.

Hier definieer je dan een naam voor je nieuwe Training Room of selecteer je een bestaande Training Room.

Pas op met naamgeving. Bepaalde tekens kunnen niet gebruikt worden als namen. Vermijd alvast de volgende tekens &, $, ^, >, <, ?, !, #, @, %, *, ~, {, }, [, ], \, /.

Nadat je een Training Room geselecteerd hebt kan je hier gebruikersnamen aan toevoegen en krijg je een overzicht van iedereen die in de Training Room staat.

Dit zijn de gebruikersnamen die opgevraagd worden op de Resultaten-pagina als je deze Training Room selecteert in de dropdown.

Bemerking

Voor Training Rooms hebben mensen geen accounts en zijn we dus niet gebonden aan identificatie via hun gebruikersnaam (=email).
We kunnen dus ook aan elke gebruiker in onze workshop een unieke code meegeven waarmee ze de Quiz invullen en waarmee we hen in de Training Room kunnen plaatsen.

Het nadeel van unieke codes is dat er een goed systeem moet bestaan om over trainingen heen geen codes te hergebruiken voor verschillende personen; het voordeel is dat sommige mensen mogelijk hun email niet als “identificatiemiddel” willen gebruiken.