Tims Playground Area 1

We hebben acht Quiz Mogelijkheden ingebouwd
  • Saved Essay
  • Saved Feedback
  • Saved Choices — Multiple Choice
  • Saved Choices — Single Choice
  • Saved True or False
  • Saved Scale
  • Saved Fill the Blanks
  • Saved Sequence

We gaan deze mogelijkheden bespreken en illustreren.
Je mag telkens ook de Quiz invullen om te ervaring hoe dit juist werkt.

De meeste Quizzes hebben een knop waarmee je je resultaten laat opslaan/verwerken.
Vaak (niet altijd) krijg je hierdoor ook een soort feedback.

Als de Quiz gebruikt wordt in een Workshop / Training (Open Course, geen accounts) dan is er initieel een popup waarin we om een Unieke Identificatiecode vragen zodat we nadien de quiz resultaten van de gebruiker kunnen koppelen aan de juiste persoon.

Hiervoor kan men een uniek codewoord gebruiken of (het simpelste) hun email adres dat ze gebruiken voor communicatie over de training / workshop.

Eens dit is ingevuld verschijnen de Quiz Vragen.

Wanneer de gebruiker een langdurige opleiding volgt (met accounts op Learningfever) dan verschijnt deze popup niet, aangezien we dan toegang hebben tot hun gebruikersnaam (email) om quiz resultaten aan de juiste persoon te kunnen koppelen.


Hieronder illustreren we de verschillende soorten Quizzes.

–> Vul elk Quiz Type hieronder eens in (en druk op de bijhorende knop om de resultaten te verwerken) zodat je de gebruikerservaring beter kan begrijpen; en dan help je tegelijk mee aan een kleine BETA test van het systeem wanneer vele mensen tegelijk een quiz invullen.

Laat me weten wanneer jullie allemaal klaar zijn hiermee….

Bij het Essay en Feedback type bieden we aan de gebruiker een tekstveld en een knop.

Hieronder staat een voorbeeld van een Feedback Quiz:

Een volgende type is True or False. Hierbij krijgt de gebruiker een vraagstellen die ofwel juist ofwel fout is. Desgewenst kan je als docent een tekstje toevoegen om weer te geven nadat men op Juist / Fout heeft geklikt. De knoppen kleuren ook groen en rood eens je een keuze hebt gemaakt om aan te geven welke optie correct was.

In dit voorbeeld is 'juist' het correct antwoord.


Deze tekst verschijnt eens je een keuze hebt gemaakt als feedback. Het is niet noodzakelijk om een dergelijke tekst te gebruiken.

Vervolgens hebben we de Scale Quiz. Hierbij geeft de gebruiker aan hoe sterk ze het eens zijn met bepaalde uitspraken (ook handig voor feedback doeleinden).

Geef aan in welke mate je eens bent met volgende uitspraken.
1 = Ik ben het sterk oneens -- 5 = ik ben het sterk eens.

12345
Dit is een leuk feature
Ik ga dit uitproberen
Dit lijkt moeilijk en complex

Een zeer bekende format is de Multiple en Single Choices.

Dit zijn twee gelijkaardige quiz-soorten (het verschil is hoeveel correcte antwoorden er kunnen zijn) en bijgevolg staan deze beide in hetzelfde block: Saved Choices. Een setting-keuze bepaald of je met keuze-rondjes (SC) of met aanvinkvakjes (MC) wil werken.

Dit is een voorbeeld van een Multiple Choice Quiz.
De correcte antwoorden zijn hier optie 3 en optie 5.Vervolgens hebben we de Fill the Blanks Quiz. Hierbij krijgt de gebruiker een tekstje te lezen met hier en daar stippellijntjes waar iets ingevuld kan worden. Achteraf is er een feedback berichtje om aan te geven wat de correcte / mogelijke antwoorden zijn.

Dit is een quiz waar je tekstveldjes kan plaatsen die men .
Nadien kunnen we nakijken of de antwoorden matchen met hetgeen tussen de vierkante haakjes was .

Tenslotte is er de Sequence Quiz waarin meerdere uitspraken in een gerandomiseerde volgorde worden weergegeven. De gebruiker kan de uitspraken selecteren om de volgorde aan te passen. Als docent kan je optioneel kiezen om de volgorde die je zelf aangaf als 'correcte oplossing' mee te geven alszijnde feedback --dit is echter een optionele setting aangezien er niet noodzakelijk een correcte volgorde moet zijn...

de tweede

en een vijfde

de eerste optie

een vierde optie

derde