Sollicitatiegesprek – sollicitatietraining, module 6

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This module is currently closed

In deze training zal je het volgende leren:

  • Je krijgt inzicht in zijn/haar vaardigheden op vlak van ‘moeilijke vragen beantwoorden’.
  • Je kent de best practices voor een sollicitatiegesprek (kledij, voorbereiding, online interview) en kan deze in praktijk brengen tijdens een interview. 
  • Je kent de belangrijkste onderdelen van een sollicitatiegesprek. 
  • Je kent de STARR interview methode, kent het nut van de STARR methodiek en kan een voorbeeldvraag correct beantwoorden.
  • Je hebt een zicht op de meest gestelde sollicitatie vragen. Je oefent ook op deze vragen. Je kan reflecteren op je antwoorden op deze ‘moeilijke vragen’.
  • Je weet welke sollicitatie vragen voor jou de lastigste zijn.

Voor deze training heb je ook een trainingsboekje nodig, dat kan je downloaden via onderstaande buttons:

Info intellectuele eigendom

  • Alle materiële en/of intellectuele eigendomsrechten op deze online module en bijhorende (fysieke en digitale) materiaal berusten uitsluitend bij Obelisk.​
  • Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Obelisk en haar dienstverleners op de inhoud van de online module, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).​
  • Gebruiker mag de inhoud van deze online module slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de online module op niet-incidentele basis openbaar te maken, te delen met derden, te verveelvoudigen of te commercialiseren in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.​
  • Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.​

Door het bijwonen van deze online module verbind je je formeel aan deze afspraken. ​