laat je netwerk voor je werken – Boostcamp

Opdracht 4Mensen uit je netwerk aanspreken

Beantwoord volgende vragen in je trainingsbundel.

  • Zoek in je eigen netwerk een persoon waarmee je wil connecteren en noteer de naam.
  • Schrijf op wat je tegen deze persoon wil zeggen. 
  • Via welke weg ga je met deze persoon contact opnemen?

Besluit

Het aanspreken van je netwerk vergt een beetje durf. Ook al lijkt bovenstaande stappenplan heel eenvoudig en “straight forward”, we weten dat het in de praktijk niet zo simpel is zoals het lijkt.

Gelukkig is netwerken een competentie die je kan leren door te oefenen.

In de volgende hoofdstukken gaan we verder met:

  • jezelf succesvol presenteren
  • de kracht van sociale media (waaronder LinkedIn) om in connectie te gaan met anderen

Hierbij als afsluiter voor dit hoofdstuk een korte video over netwerken voor beginners: