Stap 1 – Mijn pitch schrijven

Hieronder vind je een aantal vragen die je op weg helpen met het schrijven van je ‘elevator’s pitch’. Een elevator’s pitch is een korte en krachtige voorstelling van jezelf, die nieuwsgierigheid opwekt bij de luisteraar (hier: de recruiter). Want dat is ook de bedoeling van je videoboodschap: de recruiter nieuwsgierig maken, zonder alvast je hele CV toe te lichten! De recruiter heeft bij een eerste screening immers weinig tijd om naar een lange video te kijken.

Kort én krachtig is dus de regel.

Opdracht

Hieronder vind je enkele belangrijke vragen voor de elevator’s pitch. Open een documentje waarin je onderstaande vragen kopieert. Beantwoord deze voor jezelf.

1. Wie ben je? (naam, leeftijd, woonplaats, recente werkervaring)
Bv. Mijn naam is Mark de Jong, ik kom uit Antwerpen. Ik heb vijf jaar ervaring als pr-manager en webeditor.

2. Wat kan je (verwijzing naar werkervaring)? Wat zijn je succeservaringen?
Bv. In deze laatste job verstuurde ik de maandelijkse nieuwsbrieven, ontwierp ik flyers en stelde ik een volledig nieuwe website op voor het bedrijf (…).

3. Wat zijn je persoonlijke kwaliteiten of troeven? (maak dit zo concreet mogelijk, bv. link met succeservaringen, hobby’s…)
Bv. Ik ben een ondernemend persoon. Dit is onder andere tot uiting gekomen in een aantal succesvolle online marketingcampagnes die ik heb opgezet.

4. Afsluiter
Bv. Meer informatie vindt u in mijn CV. Ik kom me heel graag een keer persoonlijk aan u voorstellen.

Knip en plak je antwoorden vervolgens tot een tekstje dat vlot klinkt.

Vraag feedback! Stuur je tekst in een email naar de begeleider van de workshop. Hij/zij zal deze feedback tijdens, of eventueel na de workshop, aan jou bezorgen.

In afwachting van deze feedback, kan je al verdergaan naar stap 2