Wie zoekt die vindt: zoekkanalen en vacaturescreening – sollicitatietraining, module 2

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Deze cursus over zoekkanalen en vacaturescreening is gericht naar jou als werkzoekende om een weg te vinden in de verschillende job sites en de instroom van relevante & interessante vacatures te verhogen.

In deze cursus leer je:

  • Wat de belangrijkste vacature websites zijn voor jouw jobdoelwit en welke de meest gebruikte zijn
  • Welke trefwoorden bij jouw jobdoelwit horen en het belang van deze trefwoorden
  • Wat de basisprincipes zijn van een boolean search (and/or/not)
  • Wat de voordelen zijn van job alerts en hoe je deze moet aanmaken op VDAB, Indeed en LinkedIn.

Veel succes!

Info intellectuele eigendom

  • Alle materiële en/of intellectuele eigendomsrechten op deze online module en bijhorende (fysieke en digitale) materiaal berusten uitsluitend bij Obelisk.​
  • Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Obelisk en haar dienstverleners op de inhoud van de online module, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).​
  • Gebruiker mag de inhoud van deze online module slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de online module op niet-incidentele basis openbaar te maken, te delen met derden, te verveelvoudigen of te commercialiseren in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.​
  • Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.​

Door het bijwonen van deze online module verbind je je formeel aan deze afspraken. ​