Hard skills en soft skills

Een ander woord voor ‘kwaliteiten’ is ‘soft skills’. Soft skills zijn een verzameling van sociale, emotionele, communicatieve en intellectuele vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken.  Ze bepalen hoe jij omgaat met je omgeving en hoe jij zaken aanpakt.

Daarnaast heb je ook ‘hard skills’. Hard skills zijn technische vaardigheden en zijn grotendeels aan te leren (er mee rekening houdend dat de ene persoon mogelijks meer aanleg heeft dan de andere).

Wanneer werkgevers op zoek zijn naar de geknipte kandidaat voor een job, zullen zij niet alleen kijken naar de hard skills van de kandidaat. Werkgevers hechten ook veel belang aan je soft skills. In weinig jobs werk je op een eiland, hoe je met anderen (collega’s, klanten) omgaat, is dus heel relevant voor een werkgever.

Klik op ‘start quiz’ om een quiz te starten over soft skills en hard skills.
Geef bij elke gegeven skill aan of het om een soft of een hard skill gaat.