Zelfkennis is het begin van werk vinden – sollicitatietraining, module 1

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Doelstelling:

Vooraleer we je sollicitatievaardigheden zoals het schrijven van een cv en motivatiebrief en het voeren van een sollicitatie-interview bijschaven, is het belangrijk om een zicht te krijgen op de kwaliteiten die jij in de verf wil zetten.
In deze module krijg je zicht op je eigen kwaliteiten en uitdagingen, en leer je deze inzetten in het sollicitatieproces.

Info intellectuele eigendom

  • Alle materiële en/of intellectuele eigendomsrechten op deze online module en bijhorende (fysieke en digitale) materiaal berusten uitsluitend bij Obelisk.​
  • Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Obelisk en haar dienstverleners op de inhoud van de online module, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).​
  • Gebruiker mag de inhoud van deze online module slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de online module op niet-incidentele basis openbaar te maken, te delen met derden, te verveelvoudigen of te commercialiseren in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.​
  • Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.​

Door het bijwonen van deze online module verbind je je formeel aan deze afspraken. ​