FUNDAMENTALS || VDAB || Project C#

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This module is currently closed

Opgave
Voor dit project, maak je een console-versie van een muziekspeler (zoals VLC-player of Windows Media Player). Via de applicatie moet het mogelijk zijn om liedjes af te spelen, het afspelen te bedienen (pauzeren, hervatten, stoppen, volume beheren, …) en metadata te zien krijgen zoals de artiest, de naam van het nummer, het genre, etc…

De ontwikkeling van deze muziekspeler-applicatie verloopt in verschillende fases. Initieel zal je een eenvoudige en beperkte versie van een muziekspeler bouwen die tijdens de volgende fases steeds uitgebreider wordt met nieuwe functionaliteiten waarmee je de kennis en technieken die tijdens de lessen aan bod gekomen zijn, toepast op je project.

Let op! Punten worden niet enkel toegekend op het feit of de app al dan niet correct werkt maar ook op de kwaliteit van de code. Pas de guidelines toe die je in de les gezien heb. Denk zeker aan de volgende items:

 • Wordt er gebruik gemaakt van methodes?
 • Wordt er gebruik gemaakt van correcte camelCase en PascalCase?
 • Zijn er infinite loops?
 • Zijn er ongebruikte variabelen of methodes?
 • Doen de methodes maar 1 ding?
 • Is er sprake van duplicate code of data?
 • Is er voldoende of te veel whitespace?
 • Wordt user input gecontroleerd op foutieve data?
 • Zijn de methodes herbruikbaar?
 • Is de code leesbaar of moeten er comments toegevoegd worden om deze te verduidelijken?
 • Is je code geformatteerd en clean vooraleer je deze binnenstuurt?
 • Zijn alle methodes die niet public moeten zijn private?
 • etc…

Vraag zo vaak als nodig is om tips en hulp. Verbeteren tijdens het project heeft geen invloed op punten.

Project defenitief binnengeleverd? Geen weg terug.

When in doubt => Ask!Veel succes!