MySQL

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed
Course
Materials

De naam MySQL is een combinatie van “My”, de naam van het dochtertje van medeoprichter Michael “Monty” Widenius, en “SQL”, de afkorting voor Structured Query Language.

Website: http://www.mysql.com
localhost: http://localhost/phpmyadmin/

Free programming books: https://goalkicker.com/MySQLBook/