Een uitnodigende motivatiebrief – sollicitatietraining, module 4

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Welkom op de online sollicitatie module rond de motivatiebrief.

Deze module heeft de volgende doelstellingen:

  • De cursist kent het nut en de meerwaarde van een motivatiebrief in het sollicitatieproces.
  • De cursist weet wat er in een motivatiebrief hoort te staan en kan zijn/haar eigen motivatiebrief aan de hand hiervan opstellen.
  • De cursist weet hoe zijn/haar motivatiebrief af te stemmen op een vacature.
  • De cursist kent de meest gemaakte fouten in een motivatiebrief
  • De cursist weet dat er verschillende variaties zijn op een motivatiebrief, welke dat zijn en hoe deze op te stellen (video sollicitatie, motivatie vakje op een sollicitatie website, motivatie mail, connectiebericht op linkedIn,..)

Veel succes!

Info intellectuele eigendom

  • Alle materiële en/of intellectuele eigendomsrechten op deze online module en bijhorende (fysieke en digitale) materiaal berusten uitsluitend bij Obelisk.​
  • Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Obelisk en haar dienstverleners op de inhoud van de online module, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).​
  • Gebruiker mag de inhoud van deze online module slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de online module op niet-incidentele basis openbaar te maken, te delen met derden, te verveelvoudigen of te commercialiseren in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.​
  • Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.​

Door het bijwonen van deze online module verbind je je formeel aan deze afspraken. ​