Module 3: Richting bepalen

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This module is currently closed

Welkom in de laatste module van jouw loopbaanbegeleiding!

Je weet nu wie je bent, wat je kan, wat je wil en wat je mogelijkheden zijn. Hoe maak je nu een juiste keuze, en vooral, hoe zet je dit nu om in de praktijk?

In deze module zetten we jou op weg om al je inzichten, die je in voorgaande modules hebt verzameld te concretiseren. Het is natuurlijk de bedoeling dat deze omgezet worden in de praktijk en daadwerkelijk iets betekenen. Om deze om te zetten in concrete acties tonen we jou in deze module hoe je dit kan aanpakken.

Om dit topic in te leiden, verduidelijken we wat een persoonlijk ontwikkelingsplan is en wat het doel hiervan is. Vervolgens tonen we jou de verschillende stappen om je persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen.

In een volgende topic zoomen we dieper in op personal branding en hoe je pro-actief kan handelen in je loopbaan. We zetten jou hier terug achter het stuur van je eigen loopbaan.

Om af te sluiten zetten we jou op pad om nu je eigen richting te bepalen. Je bent dan klaar om je eigen loopbaanpad uit te stippelen en een richting te kiezen.

Na deze module:

  • Weet je wat een persoonlijk ontwikkelingsplan is
  • Ken je de verschillende stappen om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen
  • Kan je ontwikkelingsdoelstellingen opstellen volgens het SMART principe
  • Kan je een SWOT-analyse toepassen op je ontwikkelingsacties
  • Weet je hoe je pro-actief kan handelen in je loopbaan door je visie op werk te veranderen

Voor je verder gaat nog even dit:

intellectuele eigendom van het materiaal in deze cursus

  • Alle materiële en/of intellectuele eigendomsrechten op deze online module en bijhorende (fysieke en digitale) materiaal berusten uitsluitend bij Obelisk.​
  • Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Obelisk en haar dienstverleners op de inhoud van de online module, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).​
  • Gebruiker mag de inhoud van deze online module slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de online module op niet-incidentele basis openbaar te maken, te delen met derden, te verveelvoudigen of te commercialiseren in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.​
  • Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.​

Door het bijwonen van deze online module verbind je je formeel aan deze afspraken. ​

Veel leerplezier en succes bij het oplossen van de opdrachten in deze module!