Module 2: De kaart

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This module is currently closed

Welkom in de tweede module van jouw loopbaanbegeleiding! Dit is de tweede van 3 modules die je gaat ontdekken, die zijn opgebouwd rond 3 grote thema’s (binnen de metafoor van een reis):

 • module 1: je rugzak
 • module 2: de kaart
 • module 3: kompas en reisgezelschap

Nu je een beter zicht hebt op wie je bent, wat je kan en wat je wil ga je in een tweede stap op zoek naar jouw mogelijkheden in de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is voor sommigen een vaag en onduidelijk gegeven. Dit is niet onbegrijpelijk aangezien er de dag van vandaag heel veel verschillende jobs in verschillende sectoren en regio’s bestaan. Er komen nieuwe jobs bij en er verdwijnen ook jobs. Daarnaast zijn er ook nog verschillende trends in de arbeidsmarkt die hier een invloed op uitoefenen.

In de metafoor van “een reis”, jouw loopbaanreis, kan je de arbeidsmarkt vergelijken met een landkaart. Er zijn namelijk enorm veel richtingen die je uit kan gaan. Om eenzelfde bestemming te bereiken kan je ook verschillende wegen nemen om je bestemming te bereiken. De ene bestemming zal men sneller kunnen bereiken dan de andere. Net zoals in de arbeidsmarkt kan je hier verschillende richtingen kiezen. Omwille van deze complexe en snel veranderende arbeidsmarkt is het soms moeilijk om de bomen door het bos te blijven zien en raken we soms de weg kwijt. Mogelijk zal je doorheen je reis nieuwe competenties moeten leren of kennis op doen die je kan helpen om verder te gaan.

In deze module willen we jou tools en informatie meegeven om je wegwijs te maken in de arbeidsmarkt van vandaag. Door verschillende handvaten aan te reiken willen we jou helpen bij het uitstippelen van een pad dat past bij jouw doelen.

Deze tweede module ‘de kaart’ bestaat uit 4 grote topics:

 • Introductie: Wat wil ik uit werk halen?
 • Zet jezelf aan het stuur van je loopbaan
 • Persoonlijke arbeidsmarktanalyse
 • Handige websites en tools

We starten met een korte introductie over de arbeidsmarkt. Zowel de interne als de externe arbeidsmarkt worden hierbij toegelicht alsook de krappe en de brede arbeidsmarkt, we lichten het begrip VUCA toe en daarbij aansluitend enkele links om de trends in de arbeidsmarkt te verkennen.

Vervolgens willen we jou aan het stuur van jouw loopbaan zetten. Hier staan we stil bij het begrip van jobcrafting en hoe dit jou kan helpen om je job meer af te stemmen op jouw energiegevers en behoeften. We zullen ook een stuk ingaan op het belang van opleiding in de brede zin van het woord en levenslang leren in het begrip van jobcrafting.

Daarna geven we nog verschillende loopbaantools en interessante websites mee. Deze kunnen jou helpen bij het uitstippelen van een pad in de interne of externe arbeidsmarkt dat bij jou past.

Om je ten slotte inzicht te geven in de jobs die allemaal bij jouw competenties passen, richten we ons in het laatste topic op deze persoonlijke analyse.

Leerdoelen voor deze module:

 • Een breder inzicht krijgen over de actuele arbeidsmarkt
 • Jobdoelen verkennen die passen bij je plannen op korte termijn en op langere termijn
 • Durven om alle jobdoelen waarover je nadenkt echt concreet te analyseren en verkennen
 • Verkennen van de actuele trends in de arbeidsmarkt en de impact daarvan op jouw specifieke doelen.
 • Verstaan welke impact deze trends uitoefenen op jouw specifieke situatie en jezelf uitdagen om oplossingen te verkennen voor mogelijke belemmeringen, drempels, uitdagingen die je ervaart bij het bewandelen van je loopbaanreis.
 • Het concept van jobcrafting en employability verkennen en hoe je deze kan inzetten in je loopbaan
 • Zelfstandig evalueren of een loopbaan (nog) past bij jouw huidige situatie, context en profiel.
 • Verkennen van job mogelijkheden (en/of opleidingen) die passen bij jouw competenties, interesses, sterktes en context.
 • Verschillende tools en websites verkennen en leren gebruiken die jou kunnen helpen om je kennis over de huidige arbeidsmarkt te verdiepen.

Voor je verder gaat nog even dit:

intellectuele eigendom van het materiaal in deze cursus

 • Alle materiële en/of intellectuele eigendomsrechten op deze online module en bijhorende (fysieke en digitale) materiaal berusten uitsluitend bij Obelisk.​
 • Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Obelisk en haar dienstverleners op de inhoud van de online module, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).​
 • Gebruiker mag de inhoud van deze online module slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de online module op niet-incidentele basis openbaar te maken, te delen met derden, te verveelvoudigen of te commercialiseren in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.​
 • Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.​

Door het bijwonen van deze online module verbind je je formeel aan deze afspraken. ​

Veel leerplezier en succes bij het oplossen van de opdrachten in deze module!

Module Content

Expand All
Wat wil ik uit werk halen? (verkennen van het landschap)
Wat zijn de richtingen die ik overweeg en past dit bij mijn rugzak? (mijn persoonlijke arbeidsmarktanalyse - the basics)
Zet jezelf aan het stuur van je loopbaan (toekomstgericht - verdieping)