Hoe maak je een sterk CV? – sollicitatietraining, module 3

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This module is currently closed

Deze cursus over CV zal jou als werkzoekende stap voor stap begeleiden in het opmaken van jouw CV en ervoor zorgen dat jouw CV eruit springt ten opzichte van andere sollicitanten.

In deze cursus leer je:

  • Zelf een professioneel CV opmaken, die zowel visueel als inhoudelijk sterk is en is afgestemd op de vacature. 
  • Enkele tools kennen waarmee een CV opgemaakt kan worden.
  • De best practices voor ieder onderdeel van een CV (professionele doelstelling, lay out, eigenschappen, vaardigheden,…).

Info intellectuele eigendom

  • Alle materiële en/of intellectuele eigendomsrechten op deze online module en bijhorende (fysieke en digitale) materiaal berusten uitsluitend bij Obelisk.​
  • Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Obelisk en haar dienstverleners op de inhoud van de online module, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).​
  • Gebruiker mag de inhoud van deze online module slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de online module op niet-incidentele basis openbaar te maken, te delen met derden, te verveelvoudigen of te commercialiseren in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.​
  • Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.​

Door het bijwonen van deze online module verbind je je formeel aan deze afspraken. ​