introductie opportuniteiten: wat wil ik?

In deze les gaan we aan de slag met de volgende stap in je zelfontdekkingsproces, nl. het in kaart brengen van je beweegreden mbt werk. Om te bepalen welke job bij je past is het belangrijk om te gaan kijken wat jouw motiveert om te gaan werken.

bekijk alvast de introductievideo hieronder:

In de volgende lessen ga je een aantal opdrachten maken die je helpen om je drijfveren te herkennen.

Het herkennen van je drijfveren is zinvol om…:

  • te bepalen waar je energie uit haalt en waar je voldoening uit haalt
  • te bepalen wat je motiveert en waar je je met volle goesting kan op focussen

Opdracht 1 – eerste aanzet checklist in te vullen

In de loop van deze workshop ga je een aantal opdrachten doen die je zullen helpen om je drijfveren in kaart te brengen en om een arbeidsmarktanalyse uit te voeren.

Als eerste opdracht willen we je vragen om voor je zelf al een eerste reflectie te maken. Wat zijn zo zaken waar jij aan denkt die je echt nodig hebt in je volgende job?

Neem daarna je checklist erbij en noteer voor jezelf alvast 3 must haves en 3 nice to haves die je kan bedenken. Wees kritisch en plaats bij must haves enkel die dingen die absoluut noodzakelijk zijn voor jezelf om te kunnen functioneren. Bij nice to haves plaats je zaken die je leuk zou vinden om te hebben in je toekomstige job maar waar je ook zonder kan.

Een voorbeeld: voor mij persoonlijk zijn 3 must haves in mijn job: vrijheid om mijn eigen agenda in te vullen (ten minste halftijds volledig zelf kunnen inplannen), vertrouwen op mijn expertise zodat ik mijn eigen lesmateriaal kan aanpassen, open communicatie tussen de collega’s (gevoel dat what you see is what you get en als er iets gezegd moeten worden dat het ook meteen bespreekbaar wordt gemaakt) 3 nice to haves voor mij zijn: een job dicht bij de deur, loon van min 2700€ bruto per maand, extra vakantiedagen

Vul nu voor jezelf al de eerste must haves en nice to haves in die je kan bedenken.