Energiegevers en energienemers

Via twee opdrachten laten we je in dit hoofdstuk nadenken over wat jou energie geeft en wat energie wegneemt. Je mag de antwoorden van deze opdrachten noteren in je trainingsbundel of op een wit papier.

Batterijen, Laden, Pictogrammen, Instellen, Flat

Opdracht 1 + 2 Energiegevers en energienemers

Stap 1: Verzamel bepalende momenten in je leven.

 • Zijn er momenten in je leven waar je heel veel energie van kreeg? (++)
 • Zijn er momenten die je heel veel energie hebben gekost? (–)
 • We zoeken momenten die belangrijk zijn voor wie je vandaag bent. Dit kunnen hobby’s zijn of reizen, vorige jobs, studies… Denk ook terug aan de zaken die je in je mindmap hebt opgenomen.

Hierbij alvast een aantal vragen die je kunnen helpen om te bepalen welke momenten je wil meenemen in je “energiegrafiek”.

 • welke levenservaringen hebben bijgedragen tot wie ik ben?
 • Uit welke gebeurtenis heb ik iets geleerd?
 • Waar hou ik me mee bezig in mijn vrije tijd? wat vind ik leuk om te doen? wat vind ik niet leuk om te doen?
 • Welke jobs heb ik graag gedaan?
 • Welke opleidingen heb ik gevolgd? wat vond ik leuk? wat vond ik niet leuk?
 • Waar ben ik trots op?

Stap 2: plaats je bepalende momenten op een energiegrafiek

Op de x-as zet je je leeftijd. Op de y-as zet je je ‘welbevinden’. Je ziet hieronder een voorbeeld hoe een energiegrafiek er kan uitzien.

Draai nu de film van je leven eens af… wat waren je hoogtepunten en wat waren je dieptepunten? Plaats ze op de grafiek.

Stap 3: wat zijn je energiegevers en energienemers?

Nu je de energiegrafiek hebt opgemaakt, denken we verder na over de momenten die je zo net in kaart hebt gebracht.

Voldoende aandacht besteden aan je ‘energiegevers’ is belangrijk. Je zoekt best in je professionele leven (maar ook daarbuiten) een goede balans tussen zaken die je energie kosten en die je energie opleveren. Wanneer je heel veel taken of activiteiten hebt die ‘energievreters’ zijn voor jou, kan dit leiden tot negatieve stress.

Als je kijkt naar de hoogtepunten in je jobverleden, welke momenten gaven jou dan energie?

 • Wat deed je in die momenten?
 • Welke elementen zorgden voor je goede gevoel?
 • Welke impact had je omgeving op je gevoel?
 • Welke kwaliteiten, eigenschappen, hebben je ingezet in deze momenten? (zowel voor het bereiken van je pieken als het omgaan met en/of uit je dalmomenten te geraken?)

Noteer dit op een papier.

NB: Een taak geeft jou energie als:
– je zin hebt in de taak en er plezier aan beleeft
– je er helemaal in opgaat, gefocust bent, en de tijd vergeet
– je je energiek, blij, tevreden en voldaan voelt na het volbrengen van de taak

Als je de taken je energie geven dan wil dit vaak zeggen dat deze je taken je voldoende de kans geven om je sterktes te gaan inzetten

Als je kijkt naar je jobverleden, welke taken kostten jou dan energie? Noteer ook dit in je trainingsbundel.

 • Wat deed je in die momenten?
 • Welke elementen zorgden voor je minder goede gevoel?
 • Welke impact had je omgeving op je gevoel, je collega’s, je taakinhoud…?

NB: Een taak kost jou energie als:
– je geen zin hebt in de taak en er plezier aan beleeft
– je snel afgeleid bent en de tijd voorbij kruipt
– je je na afloop vermoeid voelt of opgelucht bent dat je van de taak af bent

Als je de taken je energie kosten dan wil dit vaak zeggen dat deze je voor deze taken of te weinig kans krijgt om je sterktes in te zetten, of dat in deze taken vaak je eigen valkuilen of zwaktes aan bod komen.

Meer hierover zal je ontdekken in de volgende topic: Kernkwadranten