Ontdek je waarom: een praktische gids

Stap 1: deel je verhalen

Zoek je krachtigste herinneringen en maak ze specifiek (hoe specifieker hoe liever)

Bv: ons gezin ging elke zomer met de auto op vakantie is te algemeen om van nut te zijn

Ons gezin ging altijd met de auto op vakantie, 1 keer hield de auto er in de woestijn mee op en moesten we al liftend naar Parijs. Ik was heel bang maar ik weet nog dat ik dacht dat ik sterk moest zijn om mijn jongere zusje ook niet bang te maken. Dus verzon ik een spelletje ter afleiding.

De details, gesprekken, gevoelens en geleerde lessen vormen de aanknopingspunten

Stap 2: identificeer thema’s

duid thema’s aan, de rode draad, deze thema’s vormen de basis van je waarom statement

Als je 1 of 2 blinkende goudklompjes hebt bemachtigd kun je in een eerste poging proberen je waarom statement te formuleren

Verdeel je blad in 2 met een verticale streep

In de linkerkolom noteer je FEITEN, in de rechterkolom BETEKENIS

In de kolom feiten noteer je: feitelijke details van het verhaal, bijvoorbeeld: iemands afstuderen,

In de kolom betekenis noteer je: gevoelens, emoties, interpretaties van de betekenis van het verhaal bijvoorbeeld: ik vond het belangrijk dat mijn opa trots was op mij. Hier noteer je ook woorden, zinnen en verbale of non-verbale signalen die vaker terugkomen. (alle essentiële info voor het ontdekken van de belangrijkste thema’s zitten in de rechterkolom)

Als je verschillende verhalen op die manier hebt genoteerd vormt er zich een patroon van thema’s, woorden, zinnen en ideeën die het vaakst terugkomen.

Onderstreep, omcirkel of markeer die woorden of zinnen of zet er een vinkje bij. Zo kun je de thema’s die later tot het waarom zullen leiden er gemakkelijker uitpikken. Schrijf daarnaast voor elk verhaal bijdrage en/of impact in de rechterkolom om je eraan te herinneren dat je wat de ander gaf of ontving (bijdrage) en welk effect dat op hem of op de anderen had (de impact)

Stap 3: formuleer je voorlopige waarom

Als je 1 of 2 blinkende goudklompjes hebt bemachtigd kun je in een eerste poging proberen je waarom statement te formuleren

De regels:

  • maak het helder en eenvoudig
  • praktisch uitvoerbaar
  • gericht op het effect dat je hebt op anderen
  • uitgedrukt in bevestigende taal dat bij je past

formuleer je voorlopige waarom volgens deze format:

voorbeeld: Ik inspireer mensen om dingen te doen die hen inspireren, zodat we samen kunnen bouwen aan een gelukkigere samenleving.  

Opdracht 6:
Beantwoord volgende vragen in je trainingsbundel:

  • Als je kijkt naar vorige werkervaringen, opleidingen,…: wat deed je dan graag en waarom?
  • Kan je al een eerste voorlopige “waarom” voor jezelf formuleren?