Knelpuntberoepen

Wanneer de vraag groter is dan het aanbod

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor de invulling van de vacatures moeilijker verloopt dan voor de andere beroepen.

Mogelijke oorzaken zijn:

  • kwantitatief tekort aan arbeidskrachten: er zijn te weinig werkzoekenden beschikbaar op de arbeidsmarkt
  • kwalitatief tekort aan arbeidskrachten: er zijn werkzoekenden op de arbeidsmarkt die zich aanbieden, maar ze voldoen niet omwille van bv. gebrek aan (de juiste) ervaring, slechte aansluiting onderwijs-werkvloer, …
  • specifieke arbeidsomstandigheden: werkzoekenden stellen zich niet beschikbaar voor vacatures omwille van de specifieke arbeidsomstandigheden

klik op deze website om een lijst te zien van de belangrijkste knelpuntberoepen voor 2020:

https://www.vdab.be/trends/knelpuntberoepen

jaarlijks wordt deze lijst gepubliceerd in jan-februari via de website van VDAB